Cele 7 rugăciuni revelate sfintei Brigitta PDF Print E-mail
Written by Ionuț Dămoc   
Sunday, 31 January 2010 12:40

Rugăciune de început

 

O, Isuse, doresc să spun acum de şapte ori Tatăl nostru,

în unire cu acea iubire

prin care ai sfinţit această rugăciune în Inima ta.

Primeşte-o de pe buzele mele în Inima ta dumnezeiască.

Îmbunătăţeşte-o şi desăvârşeşte-o într-atât

încât să aducă Preasfintei Treimi tot atâta cinstire şi bucurie,

câtă i-ai adus tu pe pământ prin această rugăciune.

Fie ca ea să se reverse asupra sfintei tale firi omeneşti,

spre glorificarea dureroaselor tale răni

şi a preţiosului sânge pe care l-ai vărsat prin ele.

 

 

 

I

Circumcizia

 

Părinte veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei

şi prin Inima dumnezeiască a lui Isus,

îţi ofer cele dintâi răni, cele dintâi dureri

şi cea dintâi vărsare de sânge a lui Isus,

ca ispăşire pentru păcatele tinereţii mele

şi ale tuturor oamenilor,

ca pavăză împotriva celor dintâi păcate de moarte,

mai ales între rudele mele.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

II

Pătimirea de pe Muntele Măslinilor

 

Părinte veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei

şi prin Inima dumnezeiască a lui Isus,

îţi ofer cumplitele suferinţe ale Inimii lui Isus

de pe Muntele Măslinilor

şi fiecare picătură a sudorii sale însângerate,

ca ispăşire pentru păcatele inimii mele

şi ale tuturor oamenilor,

ca pavăză împotriva acestor păcate

şi pentru înmulţirea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

III

Biciuirea

 

Părinte veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei

şi prin Inima dumnezeiască a lui Isus,

îţi ofer miile de răni, cumplitele dureri

şi preţiosul sânge al lui Isus din urma biciuirii,

ca ispăşire pentru păcatele trupeşti

ale mele şi ale tuturor oamenilor,

ca pavăză împotriva acestor păcate

şi pentru păstrarea nevinovăţiei, mai ales între rudele mele.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

IV

Încununarea cu spini

 

Părinte veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei

şi prin Inima dumnezeiască a lui Isus,

îţi ofer rănile, durerile şi preţiosul sânge al lui Isus

din urma încununării cu spini,

ca ispăşire pentru păcatele spiritului,

ale mele şi ale tuturor oamenilor,

ca pavăză împotriva acestor păcate

şi pentru răspândirea împărăţiei lui Cristos pe pământ.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

V

Purtarea crucii

 

Părinte veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei

şi prin Inima dumnezeiască a lui Isus,

îţi ofer pătimirile lui Isus de pe drumul crucii,

mai ales sfânta sa rană de pe umăr

şi preţiosul sânge care a curs din ea,

ca ispăşire pentru răzvrătirea împotriva crucii,

a mea şi a tuturor oamenilor,

pentru orice nemulţumire împotriva sfintelor tale orânduiri

şi pentru toate celelalte păcate ale limbii,

ca pavăză împotriva acestor păcate

şi pentru o adevărată dragoste faţă de cruce.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

VI

Răstignirea

 

Părinte veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei

şi prin Inima dumnezeiască a lui Isus,

ţi-l ofer pe dumnezeiescul tău Fiu de pe cruce,

răstignirea şi înălţarea sa pe lemnul crucii,

rănile sale de la mâini şi picioare

şi cele trei izvoare de sânge sfânt izvorâte din ele pentru noi,

sărăcia sa extremă, ascultarea sa desăvârşită,

toate chinurile sale trupeşti şi sufleteşti,

preţioasa sa moarte şi reînnoirea ei nesângeroasă

la toate sfintele Liturghii de pe pământ,

ca ispăşire pentru toate încălcările sfintelor voturi

şi regulamente călugăreşti,

ca ispăşire pentru păcatele mele şi ale lumii,

pentru bolnavi şi muribunzi,

pentru sfinţirea preoţilor şi a laicilor,

pentru intenţiile Sfântului Părinte,

pentru restabilirea familiilor creştine,

pentru putere în credinţă, pentru patria noastră

şi pentru unirea popoarelor în Cristos şi Biserica sa,

ca şi pentru poporul evreu.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

 

 

VII

Deschiderea sfintei coaste

 

Părinte veşnic, pentru nevoile sfintei Biserici

şi ca ispăşire pentru păcatele tuturor oamenilor,

primeşte preţiosul sânge şi apa

care au curs din rana divinei Inimi a lui Isus.

Iartă-ne şi îndură-te de noi toţi!

Sânge al lui Cristos,

cel din urmă sfânt conţinut al Inimii sale preasfinte,

spală-mă de toată vina pentru păcatele mele şi ale altora!

Apa coastei lui Cristos,

spală-mă de toate pedepsele pentru păcatele mele

şi stinge, pentru mine şi pentru toate sufletele sărmane,

flăcările purgatoriului.

 

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie.

Last Updated on Wednesday, 03 December 2014 10:17
 

Omilia de duminică

  • DUMINICA A VII-A A PAŞTELUI, anul A: "Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău." DUMINICA A VII-A A PAŞTELUI Fap 1,2-14 1 Pt 4,13-16 In 17,1-11a După ce am sărbătorit Înălţarea Domnului nostru Isus Cristos la cer, ne pregătim pentru sărbătoarea coborării Duhului Sfânt, care va avea loc doar peste câteva zile. Este un[…]

    Detalii

Facebook